24 Şubat 2013 Pazar

Toplum Gönüllüleri Vakfı İletişim Telefon Numarası


Toplum Gönüllüleri Vakfı Merkezi
               
 Adres     :      Hobyar Mh. Rahvancılar Sk. No:5, 1.Vakıf Han Kat.1, 34112 Eminönü/İstanbul
 Telefon   :     + (90) (212) 522 10 32, +90 (212) 522 10 30
 Faks       :     + (90) (212) 522 10 34
 E-posta  :     info@tog.org.tr

 Web       :      www.tog.org.tr

                      www.facebook.com/Toplum.Gonulluleri.Vakfi

                      http://twitter.com/TOGVakfi

Toplum Gönüllüleri Vakfı İstanbul’da. Ayrıca Samsun’da bir gençlik merkezi ve Ankara,Diyarbakır ve İzmir’de koordinasyon merkezleri mevcut.

TOG’la ilişkili üniversite kulüplerine ulaşmak için şehir bazında ayrıştırılmış listedeki iletişim bilgilerini kullanmanız gerekiyor. Listeye ulaşmak için buraya bakabilirsiniz.

 İğne Deliği Gençlik Merkezi (Samsun)

 Adres     :          Mimar Sinan Mahallesi, 118 Sokak No:11 (Zirve Cami Yanı), Atakum/Samsun
 Telefon   :         + (90) (362) 438 83 30
 Faks       :         + (90) (362) 437 86 67
 Web       :          www.ignedeligigem.org

 Ankara Koordinasyon Merkezi
               
 Adres     :          Meşrutiyet Cad. Bayındır 2 Sok. Çınar Apt. No: 58/7, Kızılay/Ankara
 Telefon     :        + (90) (312) 417 51 10

 Diyarbakır Koordinasyon Merkezi
               
 Adres     :          Rızvan Ağa Caddesi Kışla Sokak İpsan 6 Apt. Kat:1 No:1, Yenişehir - Diyarbakır
 Telefon   :          + (90) (412) 224 43 22

 İzmir Koordinasyon Merkezi
               
 Adres     :          Kıbrıs Şehitleri Cad. Eytemiz Apt. No:159 Kat: 4, Alsancak - İzmir
 Telefon   :          +(90) (232) 465 06 46Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Aralık 2002’de kuruldu. Vakıf, gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Böylece gençlerin gönüllülük temelinde toplumsal katılımlarını arttırıyor. Her sene, 101’i aşkın üniversite kulübü bünyesinde yaklaşık 35.812 gencin 844’ü aşkın proje ve etkinliğini hayata geçirmesini desteklemek için:

-Gönüllülük, proje yönetimi, insan hakları, sosyal haklar, üreme hakları, sağlık okuryazarlığı ve örgüt yönetimi gibi konularda eğitmen eğitimleri ve diğer akran eğitimlerini gerçekleştiriyor,
-İlişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel ihtiyaca yönelik yüzyüze destekler sunuyor,
-Gençlere burs ve staj imkanları sağlıyor,
-Gençlerin ve örgütlenmelerinin birbirlerinden öğrenmelerinin desteklemek amacıyla gençlerin hareketliliğini artırıcı öğrenme ortamları yaratıyor.
-Gençlerin toplumsal sorunlara yönelik fikirlerini projelere dönüştürmelerine destek olup finansman yaratmalarına destek oluyor,
-Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde bilinirliğini arttırmaya yönelik araştırmalar ve temaslar yapıyor.

TOG tüm bu çalışmaları:

Farklılıklara Saygı
- Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla birarada yaşama kültürü geliştirmek
- Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmak

Yerel Katılım
- Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak, katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek
- Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak

Ekip Çalışması
- Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek

Yaşam Boyu Eğitim
- Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek
- Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek
- Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak
- Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak

Girişimcilik
- Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyor.

Böylece gençlerin toplumsal katılımıyla daha demokratik bir toplumun devamına ve gelişmesine katkı sağlıyor. TOG bünyesindeki gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımı sonrası ortaya çıkan değişimi tespit eden araştırmanın raporuna buradan ulaşmak mümkün.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senet ve İç Tüzüğü’neyse buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Toplum Gönüllüleri Vakfı İletişim Telefon Numarası
4/ 5
Oleh